پیام شهردار ورامین به مناسبت روز خبرنگار
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
معاون خدمات شهری شهرداری ورامین از عدم ایجاد مراکز ذبح خبر داد
شرایط نصب بنر ایام محرم در شهر ورامین
اهم فعاليت هاي عمراني شهرداري ورامين در سطح شهر به روايت تصوير
اهم فعاليت هاي عمراني شهرداري ورامين در سطح شهر به روايت تصوير
۰۸ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
اهم فعاليت هاي عمراني شهرداري ورامين در سطح شهر به روايت تصوير
پروژه ساخت كانال خيابان والفجر بعد از محله صادقعلي اين پروژه توسط عوامل معاونت عمران شهرداري ورامين در حال انجام مي باشد. پروژه بازگشائي معابر محله صادقعلي به روايت تصوير آسفالت و مرمت محله تاریخی شاه حسین عملیات عمرانی در کوچه بانک کشاورزی

پروژه ساخت كانال خيابان والفجر بعد از محله صادقعلي اين پروژه توسط عوامل معاونت عمران شهرداري ورامين در حال انجام مي باشد.
IMG_1719IMG_1726IMG_1728IMG_1754IMG_1769
پروژه بازگشائي معابر محله صادقعلي به روايت تصوير

IMG_1709IMG_1710IMG_1712IMG_1714

آسفالت و مرمت محله تاریخی شاه حسین

IMG_1658IMG_1614IMG_1618IMG_1633

عملیات عمرانی در کوچه بانک کشاورزی

IMG_1689IMG_1699IMG_1702