اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
ايستگاه هاي اتوبوس به روزرساني مي شود
ايستگاه هاي اتوبوس به روزرساني مي شود
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ايستگاه هاي اتوبوس به روزرساني مي شود
حسن خانسارایان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از به روزرساني ایستگاه های سطح شهر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  حسن خانسارایان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین از به روزرساني ایستگاه های سطح شهر خبرداد

خانساریان افزود:ا مهندس دهقان شهردار ورامين در بازديد از روند خدمات دهي از سازمان اتوبوسراني از بازسازي و نوسازي ايستگاه هاي اتوبوس ،ميني بوس داشتند  تصمیم به این شد که این ایستاه ها به روزرسانی شوند