آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
۲۹ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ایستگاه صلواتی شهرداری ورامین درشب شهادت امام رضا (ع)
شهرداری ورامین در اقدامی خداپسندانه ایستگاه صلواتی درایستگاه راه آهن بمناسبت شب شهادت امام رضا (ع) از زوار آن امام پذیرایی به عمل آوردند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهرداری ورامین در اقدامی خداپسندانه ایستگاه صلواتی درایستگاه راه آهن بمناسبت شب شهادت امام رضا (ع) از زوار آن امام پذیرایی به عمل آوردند

شهرداری ورامین باتوجه به روال سالهای گذشته از زوار امام رضا علیه السلام در شب شهادتش پذیرایی کردند