شهرداری ورامین » بازدیدمهندس علی حیدریان ازمنطقه دو شهرداری ورامین بازدیدمهندس علی حیدریان ازمنطقه دو شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
بازدیدمهندس علی حیدریان ازمنطقه دو شهرداری ورامین
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدیدمهندس علی حیدریان ازمنطقه دو شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ورامین ،در این بازدید حیدریان ضمن تشکر از زحمات مدیر منطقه  دیداری با کارمندان داشتند ودر خصوص رعایت نظم کاری تاکید وحاصل این امر مهم را رضایت شهروندان از شهرداری عنوان نمودند

حیدریان افزود،تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارتمام واحد ها قرار داده و خدا را درتمام کارهایتان ناظر بدانید ورضایت شهروندان رضایت خداوند را در بر دارد در این دیدار داریوش میرزایی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم از بازدید شهردار ورامین  وتوجه  ویژه ایشان به مناطق گزارشی از عملکرد ۶ ماهه منطقه دو ارائه دادند و گفتند قطعا با رهنمودهای شما میتوانیم خدمات بهتری به شهر وندان ارائه دهیم

شایان ذکر است در پایان مهندس حیدریان و محمد حسن فرجی  عضو شورای اسلامی شهر از نزدیک با کار کنان منطقه دیدار وگفتگو کردند