شهرداری ورامین » بازدید رییس شورای شهرستان از خط تولید ایران خود رو دیزل بازدید رییس شورای شهرستان از خط تولید ایران خود رو دیزل – شهرداری ورامین
بازدید رییس شورای شهرستان از خط تولید ایران خود رو دیزل
۰۲ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید رییس شورای شهرستان از خط تولید ایران خود رو دیزل

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین به همراه رییس شورای شهرستان علی خانی از خط تولید ایران خود رو دیزل بازدید نمودند

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گفت این بازدید در خصوص دیدن ماشینالات جدید جهت بکارگیری در ناوگان حمل نقل اتوبوسرانی ورامین صورت پذیرفت و ان شاالله در آینده با تایید مسئولین ذیصلاح به این مهم دست خواهیم یافت