شهرداری ورامین » بازدید سرزده شهردار از پروژه های عمرانی در اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه بازدید سرزده شهردار از پروژه های عمرانی در اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه – شهرداری ورامین
بازدید سرزده شهردار از پروژه های عمرانی در اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه
۱۵ مرداد ۱۳۹۴
نسخه چاپی
بازدید سرزده شهردار از پروژه های عمرانی در اولین ساعات بامداد روز پنج شنبه

شهرداری ورامین- “مهندس علی حیدریان”شهردار ورامین با حضور در پروژه های عمرانی از جمله عملیات آسفالت و روکش جاده خیابان منتهی به چرمشهر و بیهقی به سمت کهنه گل از روند اجرایی این پروژه بازید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،خدمتگزاران مردمی و متعهد شهرداری ورامین در ارائه خدمات به شهروندان مثل همیشه بصورت شبانه روزی در حال انجام وظیفه می باشند.

در همین راستا مهندس حیدریان شهردار ورامین طی بازدیدی از روند پیشروی عملیات عمرانی روکش آسفالت خیابان بیهقی به سوی کهنه گل که بامداد پنج شنبه  انجام شد در جریان نحوه اجرای این مهم قرار گرفت.

تصاویر زیر شامل اجرای عملیات روکش آسفالت و حضور شهردار در این پروژه می باشد:

IMG_0181IMG_0121IMG_0153IMG_0169IMG_0159