شهرداری ورامین » بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری – شهرداری ورامین
بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
نسخه چاپی
بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، حسین دهقان شهردار ورامین به اتفاق سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری با حضور سرزده از اداره فضای سبز بازدید به عمل آوردند.

شهردار ورامین در جمع نیروهای این اداره گفت: با توجه به آغاز فصل بهار و ایام نوروز ، اداره فضای سبز شهرداری ورامین در کاشت گل و بهره وری از فضای سبز زحمات زیادی کشیدند و گل درخشیدند و با کمبود نیرو و امکانات به نگهداری ، کشت ، توسعه و رسیدگی به فضای سبز را در دستور کار قرار داده اند.

وی همچنین گفت: امیدوارم با دلسوزی و کار جهادی فضای سبز توسعه یابد و با مراقبت و نگهداری از فضای سبز ، شهروندان بتوانند از پارک ها ، بوستان ها و فضای سبز لذت ببرند و استفاده کنند.

در ادامه این دیدار محسن میرزایی رییس اداره فضا سبز شهرداری ورامین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد حوزه مدیریتی خویش ، از زحمات نیروهای خود در توسعه ، شادابی و نگهداری فضای سبز تشکر و قدردانی کرد و هرگونه کوتاهی را قابل قصور ندانست.

sdr
dav
sdr
dav
dav
dav
dav
dav