شهرداری ورامین » بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی – شهرداری ورامین
بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
نسخه چاپی
بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، حسین دهقان شهردار ورامین به اتفاق سید ابوالفضل قاسمی معاون خدمات شهری از سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین بازدید به عمل آورد . در این دیدار شهردار ورامین گفت: نیروهای آتش نشانمی شهرداری ورامین امین مردم در خدمات رسانی شبانه روزی جهادی هستند.

در ادامه این دیدار محسن پارسا مدیر عامل سازمان آتش نشانی گزارشی از عملکرد سازمان متبوع خویش ارائه داد.

sdr
sdr
sdr
sdr
sdr