آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
بازدید سرپرست و اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین از مکان های تفکیک از مبداء پسماند شهر آمل
بازدید سرپرست و اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین از مکان های تفکیک از مبداء پسماند شهر آمل
۱۵ فروردین ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بازدید سرپرست و اعضای هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین از مکان های تفکیک از مبداء پسماند شهر آمل
مجید مرادی سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین به همراه جمعی از اعضای شورا و هیئت مدیره سازمان از مکان های تفکیک از مبداء پسماند شهر آمل بازدید به عمل آوردند.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، این بازدید با هدف آشنایی با برنامه های فرهنگی و آموزشی شهروندی اجرا شده از سوی سازمان مدیریت پسماند شهر آمل در جهت نهادینه سازی و اشاعه فرهنگ تفکیک از مبداء پسماند صورت پذیرفت .

برپایه این گزارش در طی این بازدید ، مرادی سرپرست سازمان پسماند شهرداری ورامین و هیات همراه ضمن تشکر و قدردانی از مهمان نوازی و همکاری صمیمانه مدیرعامل و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهر آمل در زمینه ارائه تجربیات حاصله تقدیر و تشکر کردند .

شایان ذکر است مسئولین حاضر با کسب اطلاعات مناسب در نحوه اجرای طرح تفکیک از مبداء پسماندهای خانگی ، درسدد اجرای طرح مذکور در شهر ورامین بوده که با توجه به فرهنگ غنی شهروندان ورامین ، امید است این طرح به خوبی و با همکاری کلیه مسئولین و دست اندرکاران و شهروندان به مرحله اجرا درآمده و نمونه مطلوبی در سطح استان شناخته شود.