شهرداری ورامین » بازدید سید رضا احمدی از تیم مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین و تاکید بر خدمات رسانی شایسته به شهروندان بازدید سید رضا احمدی از تیم مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین و تاکید بر خدمات رسانی شایسته به شهروندان – شهرداری ورامین
بازدید سید رضا احمدی از تیم مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین و تاکید بر خدمات رسانی شایسته به شهروندان
۲۲ خرداد ۱۴۰۲
نسخه چاپی
بازدید سید رضا احمدی از تیم مدیریت بحران و سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین و تاکید بر خدمات رسانی شایسته به شهروندان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، با توجه به هشدار قرمز سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استانداری تهران در خصوص وزش طوفان به همراه رگبار و بارندگی در شرق استان تهران و آماده باش کمیته مدیریت بحران شهرداری ورامین ،  سید رضا احمدی رئیس کمسیون فرهنگی واجتماعی و عضو شورای اسلامی شهر ورامین با حضور در سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین با مسعود نفری مدیرعامل آتش نشانی و محسن پارسا مدیریت کمیته بحران شهرداری و محمد مهاجر مدیر اداره روابط عمومی ومحمد آذر کیوان معاون اداره حراست وعبدل آبادی معاون عملیات و پرسنل خدوم سازمان آتش نشانی شهرداری ورامین دیدار کردند.

در این بازدید احمدی عضو شورای اسلامی شهر ورامین ، ضمن خداقوت وخسته نباشید به نیروهای کمیته مدیریت بحران شهرداری وآتش نشانی شهرداری ورامین از آخرین اخبار حوادث و اقدامات انجام شده در سطح شهر ورامین مطلع گردید و بر ضرورت خدمات رسانی شایسته به شهروندان تاکید نمود .