احداث کانال بتنی جهت جلوگیری از آب گرفتگی میدان امام حسین (ع) تا بلوار معلم
برگزاری اولین نشست شورای پایگاه بسیج شهید علی تاجیک شهرداری ورامین
تجلیل شهرداری و شورای اسلامی شهر از سوی فرماندهی سپاه ورامین
مزین شدن شهر ورامین به فرهنگ استکبار ستیزی توسط اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در آستانه سالروز حماسه تاریخی ۱۳ آبان
برگزاری مراسم با شکوه ۱۳ آبان با حضور استاندار تهران ، مدیران ارشد شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین
مورخ چهارم 1396بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بازدید شهردار ورامین بازدید شهردار ورامین از سیستم دیتا سنتر واحد انفورماتیک شهرداری ورامین صورت پذیرفت
گفتنی است این واحد دارای سیستم های پیشرفته الکترونیکی و کامپیوتری است که برای اولین بار در شهرداری ورامین اجرا شده است