عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
بازدید شهردار ورامین از مناطق یک ودو شهرداری
بازدید شهردار ورامین از مناطق یک ودو شهرداری
۰۳ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازدید شهردار ورامین از مناطق یک ودو شهرداری
مورخ 2دی 1396صبح شنبه مهندس حسین دهقان شهردار ورامین طی بازدیدی از مناطق یک ودو دیدن نمودند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مهندس حسین دهقان شهردار ورامین صبح روز شنبه طی بازدیدی از مناطق یک ودو دیدن نمودند
در این بازدیدها شهردارورامین به حضور به موقع و انجام امور محوله و پیگیری پروزهای عمرانی و خدماتی در سطح اشاره کردند و در پایان به تکریم ارباب رجوع ،تسریع و تسهیل کار شهروندان و جلب رضایت مردم تاکید نمودند