شهرداری ورامین » بازدید محله ای مهندس مومنی شهردار و فرماندار ورامین از شهرک مدرس بازدید محله ای مهندس مومنی شهردار و فرماندار ورامین از شهرک مدرس – شهرداری ورامین
بازدید محله ای مهندس مومنی شهردار و فرماندار ورامین از شهرک مدرس
۲۷ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
بازدید محله ای مهندس مومنی شهردار و فرماندار ورامین از شهرک مدرس

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، در سلسله بازدیدهای محله ای مسئولین ، مهندس مومنی شهردار و درویشی فرماندار ورامین به همراه سرهنگ بیرانوند فرمانده نیروی انتظامی ، امیر بیلچی عضو شورای شهر ورامین و تعدادی از معاونین و مدیران ارشد شهرداری و خبرنگاران از محله خیابان استاد شهریار و کوچه های منتهی به این محل در شهرک مدرس بازدید به عمل اوردند و از نزدیک با اهالی آن محل دیدار و گفتگو کردند و در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند.

در این بازدید شهردار و فرماندار ورامین از فرهنگسرای ژولیده نیشابوری که هم اکنون به مخروبه تبدیل شده و شایان ذکر است این مکان فرهنگی نزدیک به یک دهه پیش توسط شهرداری ورامین احداث شد و به اداره ارشاد تحویل داده شد اما به دلیل عدم مدیریت آن متاسفانه هم اکنون به مخروبه تبدیل شده و تاثر همگان را برانگیخته است. فرماندار و شهردار ورامین برای احیای دوباره ان تدابیری اندیشیدند.