شهرداری ورامین » بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه دو بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه دو – شهرداری ورامین
بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه دو
۲۴ تیر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بازدید میدانی معاون فنی و عمرانی شهرداری ورامین از پروژه های عمرانی و خدماتی منطقه دو

گفتنی است در این بازدید بر لزوم خدمت رسانی ویژه به شهروندان این منطقه تاکید شد .

IMG_1977