(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
بازگشت خادمان پرسنل شهرداری بعد از ۱۵ روز خدمت به زلزله زدگان
بازگشت خادمان پرسنل شهرداری بعد از ۱۵ روز خدمت به زلزله زدگان
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازگشت خادمان پرسنل شهرداری بعد از ۱۵ روز خدمت به زلزله زدگان
صبح روز شنبه مورخ چهرم آذز 1396 بازگشت خادمان موکب احباب الرضا ورامین و پرسنل شهرداری بعد از ۱۵ روز خدمت به زلزله زدگان به ورامین آمدند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین خادمان موکب احباب الرضا ورامین و پرسنل شهرداری ورامین بعد از ۱۵ روز خدمت به زلزله زدگان کرمانشاه به ورامین باز گشتند
تاریخ در پرونده مردم ورامین این خدمت صادقانه را ثبت خواهد کرد