اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه خیابان شهید مصطفی خمینی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه میدان رازی
اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه بلوار رسالت
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
۱۸ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
علی دلیری مسول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از عقد قرار دادبازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان به تیم والیبال شهرداری ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از عقد قرار دادبازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان به تیم والیبال شهرداری ورامین خبرداد

دلیری افزود: محمد محمدکاظم پشت خط زن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست

وی گفت: بستن قراداد با بازیکنان باتجربه مخصوصا تجربه ملی باعث ثبات تیم و حضور قدرتمند برای والیبال ورامین در لیگ کشور خواهدشد دلیری درپایان گفت امیدواریم با اضافه کردن بازیکنان با کیفیت بتوانیم والیبال ورامین را همیشه در سطح بالایی قرار بدهیم