عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
بازدید شهردار ورامین از اجرای عملیات آسفالت ریزی مکانیزه در بزرگ ترین و مجهزترین شهربازی جنوب شرق استان تهران
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
۱۸ مهر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست
علی دلیری مسول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از عقد قرار دادبازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان به تیم والیبال شهرداری ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از عقد قرار دادبازیکن سابق تیم ملی والیبال کشورمان به تیم والیبال شهرداری ورامین خبرداد

دلیری افزود: محمد محمدکاظم پشت خط زن سابق تیم ملی والیبال کشورمان با عقد قراردادی به تیم والیبال شهرداری ورامین پیوست

وی گفت: بستن قراداد با بازیکنان باتجربه مخصوصا تجربه ملی باعث ثبات تیم و حضور قدرتمند برای والیبال ورامین در لیگ کشور خواهدشد دلیری درپایان گفت امیدواریم با اضافه کردن بازیکنان با کیفیت بتوانیم والیبال ورامین را همیشه در سطح بالایی قرار بدهیم