شهرداری ورامین » با حمایت شهردار ورامین: تعداد 4 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی ورامین اضافه شد با حمایت شهردار ورامین: تعداد 4 دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی ورامین اضافه شد – شهرداری ورامین
با حمایت شهردار ورامین: تعداد ۴ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی ورامین اضافه شد
۱۸ شهریور ۱۳۹۵
نسخه چاپی
با حمایت شهردار ورامین: تعداد ۴ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل ونقل عمومی ورامین اضافه شد

حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین اظهار داشت: علیرغم مشکلات اقتصادی موجود در بازار و با حمایت مهندس علی حیدریان شهردار ورامین تعداد چهار دستگاه اتوبوس به ارزش بیست میلیارد ریال به ناوگان شهری اضافه شد که  در نوع خود با توجه به درآمد شهرداری در این برهه از زمان کم نظیر است.
خوانساریان در ادامه از زحمات آقای دکتر یوسفی فرماندار شهرستان ورامین و مهندس علی حیدریان شهردار نیز بخاطر همراهی با سازمان اتوبوسرانی ورامین تقدیر و تشکر کرد.