شهرداری ورامین » با کلیه خودروهای میوه فروش و اشغال کنندگان معابر عمومی متخلف برخورد قانونی می شود با کلیه خودروهای میوه فروش و اشغال کنندگان معابر عمومی متخلف برخورد قانونی می شود – شهرداری ورامین
با کلیه خودروهای میوه فروش و اشغال کنندگان معابر عمومی متخلف برخورد قانونی می شود
۲۱ شهریور ۱۴۰۰
نسخه چاپی
با کلیه خودروهای میوه فروش و اشغال کنندگان معابر عمومی متخلف برخورد قانونی می شود

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین حسین تفرشی مدیر انضباط شهری از اجرای طرح برخورد با خودرو های میوه فروش متخلف خبر داد و گفت: با همکاری پلیس راهور و واحد انضباط شهری شهرداری ورامین با کلیه خودروهای متخلفی که موجب برهم زدن نظم عمومی هستند برخورد قانونی صورت می گیرد.

در ادامه تفرشی با اشاره به وضعیت مطلوب معابر عمومی شهر ورامین خاطر نشان کرد: جهت دفاع از حقوق مدنی شهروندان طبق تبصره یک ماده قانون ۵۵ قانون شهرداری ها ، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آن ها و میدان ها و باغ های عمومی باری کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است ، بنابراین به متخلفین اجازه نخواهیم داد که از فضای عمومی استفاده غیرقانونی کنند و آن را اشغال نمایند.