اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
بردشیرین شهرداری ورامین مقابل سارویه ساری
بردشیرین شهرداری ورامین مقابل سارویه ساری
۲۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بردشیرین شهرداری ورامین مقابل سارویه ساری
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ازبردشیرین شهرداری ورامین مقابل تیم سارویه ساری در رقابتهای لیگ کشوری خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ازبردشیرین شهرداری ورامین مقابل تیم سارویه ساری در رقابتهای لیگ کشوری خبرداد

دراین دیدار شهرداری ورامین با نتیجه سه بر صفر تیم سارویه ساری را شکست داد

ست ۱⃣: ۲۸ – ۳۰
ست ۲⃣: ۲۲ – ۲۵
ست ۳⃣: ۲۲ – ۲۵

و جایگاه خود را در جدول لیگ منسجم تر کرد