آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
برپایی نمایشگاه عکس اهم اقدامات و عملکرد عمرانی،ترافیکی،شهری و فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ورامین
برپایی نمایشگاه عکس اهم اقدامات و عملکرد عمرانی،ترافیکی،شهری و فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ورامین
۲۶ اسفند ۱۳۹۴
نسخه چاپی
برپایی نمایشگاه عکس اهم اقدامات و عملکرد عمرانی،ترافیکی،شهری و فرهنگی و اجتماعی در شهرداری ورامین
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، در آستانه سال جدید نمایشگاهی از تصاویر اهم اقدامات و عملکرد( عمرانی،ترافیکی،شهری و فرهنگی و اجتماعی) این شهرداری در سال 1394 در ساختمان شهرداری مرکزی برپا شده و در معرض دید شهروندان گرامی قرار گرفته است.

 

1 2 4 5 6 7 8