شهرداری ورامین » برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین – شهرداری ورامین
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین
۰۷ خرداد ۱۳۹۹
نسخه چاپی
برگزاری جلسه شورای معاونین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین

جلسه شورای معاونین شهرداری ورامین با حضور حسین دهقان شهردار ورامین و سایر مدیران ارشد شهرداری تشکیل شد. در ادامه این نشست شهردار ورامین تصریح کرد: خدمات رسانی به نقاط محروم و حاشیه های شهر ورامین ، بزرگ ترین دغدغه مجموعه مدیریت فعلی شهرداری است و با تمام توان در راستای حل مشکلات مردم خواهیم کوشید.