شهرداری ورامین » برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ورامین برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ورامین
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
نسخه چاپی
برگزاری جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ورامین

جلسه شورای معاونین و مدیران شهرداری ورامین به ریاست حسین دهقان شهردار ورامین و با حضور محمد حسن فرجی رییس شورای اسلامی شهر ورامین برگزار شد.

این نشست در جهت بررسی تشریح برنامه ها ، پروژه های خدماتی عمرانی و نظرات مدیران در سال جدید برگزار گردید.

در این جلسه شهردار ورامین ضمن ارزیابی از عملکرد شهرداری گفت: عملکرد شهرداری ورامین در حوزه های مختلف خدماتی و عمرانی در سال ۹۸ خیلی خوب بود و امیدوارم با برنامه ریزی و کارشناسی در جهت آبادانی و توسعه شهر ورامین گام های بیشتر و بهتری در سال ۹۹ برداریم.

وی در ادامه گفت: توقف انجام پروژه های عمرانی به خاطر ویروس کرونا از امروز آزاد است که پیمانکاران و انبوه سازان با رعایت موارد قانونی می توانند کار خود را آغاز کنند.

در ادامه این  نشست محمد حسن فرجی رییس شورای اسلامی شهر ورامین بیان داشت: در قرآن کریم خداوند وعده داده است ان مع العسر یسرا بعد از هر سختی آسانی است. امروز دنیا به سمت دین گرایش پیدا می کند و موضوع کرونا یک آزمایش الهی است. امروز ایمان و عمل صالح ما را نجات می دهد.

 

sdr
sdr
dav
sdr
dav
sdr