شهرداری ورامین » برگزاری جلسه هم اندیشی اداره روابط عمومی و فرماندهان بسیج برگزاری جلسه هم اندیشی اداره روابط عمومی و فرماندهان بسیج – شهرداری ورامین
برگزاری جلسه هم اندیشی اداره روابط عمومی و فرماندهان بسیج
۱۶ تیر ۱۳۹۹
نسخه چاپی
برگزاری جلسه هم اندیشی اداره روابط عمومی و فرماندهان بسیج

نشست هم اندیشی اداره روابط عمومی و بسیج شهرداری و سراقی فرمانده بسیج ادارات شهرستان ورامین به مناسبت ” هفته شهرداری ها و دهیاری ها ” و  اجرای مصوبات کمیته عفاف و حجاب برگزار گردید.

 

dav