اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
۰۵ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین
برگزاری كلاس آموزشی پسماند در مدرسه ابتدايی امام جعفرصادق (ع)خيرآبادورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین مجید مرادی مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری ورامین برگزاری كلاس اموزشي پسماند در مدرسه ابتدايی  امام جعفرصادق خيرابادورامین خبرداد

مرادی افزود:هدف از برگزاری این کلاسهاجهت آشنایی هرچه بیشتر با معقوله ی پسماند  است و نتایج خوبی هم در این خصوص حاصل شده است