شهرداری ورامین » برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین
۰۱ مهر ۱۴۰۰
نسخه چاپی
برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ولی الله سراقی فرمانده بسیج ادارات شهرستان ورامین با جمعی از فرماندهان و بسیجیان و همچنین ابوالفضل جعفری عضو شورای اسلامی شهر ورامین با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین دیدار و گفتگو کرد. در این نشست سراقی گفت: عملکرد شهرداری و شورای اسلامی در این ایام بسیار عالی و ارزشمند است و در همه مناسبت های ملی و مذهبی خوش میدرخشد ، که قابل تشکر و قدردانی است.

در ادامه سراقی به اتفاق بسیجیان از پایگاه مقاومت شهید علی تاجیک شهرداری ورامین دیدار کرد و یاد وخاطره شهید تاجیک تنها پرسنل شهید شهرداری ورامین را گرامی داشت و با بسیجیان به گفتگو پرداخت.

sdr
dav
sdr
sdr
sdr
dav
dav
sdr