شهرداری ورامین » برگزاری نشست هم اندیشی ستاد بحران شهرداری ورامین با مدیران ارشد خدمات شهری برگزاری نشست هم اندیشی ستاد بحران شهرداری ورامین با مدیران ارشد خدمات شهری – شهرداری ورامین
برگزاری نشست هم اندیشی ستاد بحران شهرداری ورامین با مدیران ارشد خدمات شهری
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
نسخه چاپی
برگزاری نشست هم اندیشی ستاد بحران شهرداری ورامین با مدیران ارشد خدمات شهری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، نشست ستاد بحران شهرداری ورامین با حضور سید مهدی حسینی نسب معاون خدمات شهری ، محمد صمدی رئیس اداره روابط عمومی و بازرس ویژه شهردار ورامین ، علی ابراهیمی مدیر ستاد بحران شهرستان و جمعی از مدیران ارشد شهری به منظور هم اندذیشی ، پیش بینی ، پیشگیری و کاهش خطر در برابر مخاطرات طبیعی ، حوادث و بحران ها برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید در راستای اجرای دقیق دستورالعمل مدیریت بحران اقدامات لازم را معمول نمایند.