شهرداری ورامین » بستر سازی معابر عمومی جهت عبور و مرور جانبازان و معلولین در سطح شهر از برنامه های اجرایی عمرانی شهرداری ورامین است بستر سازی معابر عمومی جهت عبور و مرور جانبازان و معلولین در سطح شهر از برنامه های اجرایی عمرانی شهرداری ورامین است – شهرداری ورامین
بستر سازی معابر عمومی جهت عبور و مرور جانبازان و معلولین در سطح شهر از برنامه های اجرایی عمرانی شهرداری ورامین است
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
نسخه چاپی
بستر سازی معابر عمومی جهت عبور و مرور جانبازان و معلولین در سطح شهر از برنامه های اجرایی عمرانی شهرداری ورامین است

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، هوشنگ عزیز پور رئیس بنیاد شهید شهرستان ورامین با علیرضا مومنی شهرداری ورامین دیدار کرد. در این نشست شهردار ورامین گفت: تدوین و اجرای برنامه پنج ساله در حوزه های عمرانی ، خدماتی و رفاهی در دست اقدام شهرداری ورامین می باشد که بستر سازی معابر عمومی جهت عبور و مرور راحت تر جانبازان و معلولین در سطح شهر از برنامه های اجرایی عمرانی این دوره از مدیریت شهری است.

در این جلسه جمعی از ایثارگران و جانبازان حضور داشتند و درخواست ها و پیشنهادات خود را در زمینه های شهری مطرح نمودند.