(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، عملیات بهسازی و جدول گذاری نهر عرضی خیابان شهید بهشتی به همت معاونت فنی و عمران در صبح روز پنج شنبه ۹۵/۲/۱۶ صورت گرفت.

photo_2016-05-08_20-38-21 photo_2016-05-08_20-38-23 photo_2016-05-08_20-38-25