(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بهسازی و جدول گذاری نهر خیابان شهید بیهقی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، عملیات بهسازی و جدول گذاری نهر عرضی خیابان شهید بهشتی به همت معاونت فنی و عمران در صبح روز پنج شنبه ۹۵/۲/۱۶ صورت گرفت.

photo_2016-05-08_20-38-21 photo_2016-05-08_20-38-23 photo_2016-05-08_20-38-25