(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد
بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، توسط معاونت فنی و عمران، عملیات بهسازی و روکش اسفالت پارک محله ای باغ صالح و خیابان مدرسه فضیلت شاهد صورت پذیرفت .

photo_2016-05-08_20-34-36 photo_2016-05-08_20-34-46 photo_2016-05-08_20-34-42 photo_2016-05-08_20-34-44 photo_2016-05-08_20-34-39