آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
به تاکید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین ، پروژه جدول گذاری معابر شهری در حال اجرا است .
به تاکید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین ، پروژه جدول گذاری معابر شهری در حال اجرا است .
۱۵ مهر ۱۳۹۵
نسخه چاپی
به تاکید مهندس علی حیدریان شهردار ورامین ، پروژه جدول گذاری معابر شهری در حال اجرا است .
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، علی عباسی معاون فنی و عمران شهردار گفت : به دستور مهندس علی حیدریان شهردار ، پروژه جدولگذاري " فرهنگستان 5 شهرك فاطميه ، يحيي ورامينی ، فاطميه 12 شهرك فاطميه ، فاطميه 14 شهرك فاطميه " صورت پذیرفته و پروژه جدول گذاری معابر دیگر با سرعت مناسبی در حال اجرا است .

9 99 999 9999