اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
بیانیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین درخصوص دوربرگردان مقابل بیمارستان مفتح ورامین
بیانیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین درخصوص دوربرگردان مقابل بیمارستان مفتح ورامین
۲۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بیانیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین درخصوص دوربرگردان مقابل بیمارستان مفتح ورامین
بیانیه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در پی گلایه برخی شهروندان نسبت به مسدود شدن دوربرگردان مقابل بیمارستان مفتح ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین یزدان خانی  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین در پی گلایه برخی شهروندان نسبت به مسدود شدن دوربرگردان مقابل بیمارستان مفتح ورامین خبرداد
خانی افزود:انسداد دور برگردان مقابل بيمارستان مفتح ورامین به درخواست مدير بيمارستان مفتح  صورت پذيرفته است
اما دور برگردان جايگزين در حال كارشناسی میباشد و قطعا ظرف مدت هفته آينده جايگزين و اجرا خواهد شد.