شهرداری ورامین » بیانیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین بیانیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
بیانیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین
۳۰ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
بیانیه معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین ازبرخورد قضایی با تخلیه غیر قانونی پسماند عمرانی و ساختمانی در حومه شهرخبرداد

قاسمی افزود :جلسه سا ماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهری با حضور معاونت خدمات شهر و مدیران نواحی چهار گانه و رفع مزاحمت های شهری ، گشت ساختمانی و مدیر عامل سازمان پسماند برگزار گردید .

در این جلسه درباره  انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی به حومه شهر و تخلیه ان توسط شهروندان محترم مورد گفتگو قرار گرفت و  در این خصوص مهندس مجید مرادی مدیر عامل سازمان پسماند طی نظری در خطاب به مردم دیار شهیدان پانزده خرداد اعلام نمود:از کلیه شهروندان محترم و پیمانکاران عزیز درخواست می شود جهت انتقال و تخلیه نخاله ها و پسماند عمرانی و ساختمانی خویش به سازمان پسماند مراجعه نمایید و مجوز تخلیه قانونی را دریافت نمایید. بدیهی است در صورت عدم توجه  باهماهنگی مراجع قضایی اقدام قانونی معمول میگردد

ضمنا شهروندان محترم میتوانند جهت اعلام هرگونه شکایت از تخلیه نخاله درمحدوده شهری تصویر خودروی متخلف که پلاک خودرو قابل مشاهده باشد به شماره تلگرامی۰۹۱۲۸۹۱۰۵۹۲ جهت اقدامات بعدی منعکس نمایند