(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
در دیدار جناب سرهنگ دلیری رییس راه ور شهرستان و مهندس حسین دهقان تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک و همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، در دیدار جناب سرهنگ دلیری رییس راه ور شهرستان و مهندس حسین دهقان تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک و همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین شد

طی این دیدار و گفتگویی ضمن تاکید بر لزوم همکاری متقابل شهرداری ورامین و پلیس راهور ، روان سازی ترافیک و اصلاح معابر خیابان های اصلی شهر را از اقدامات اساسی و اولویت های برنامه خویش جهت اصلاح بار ترافیک شهر اعلام نمودند.