آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
۲۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک در همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین
در دیدار جناب سرهنگ دلیری رییس راه ور شهرستان و مهندس حسین دهقان تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک و همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، در دیدار جناب سرهنگ دلیری رییس راه ور شهرستان و مهندس حسین دهقان تاکید بر روان سازی و اصلاح بار ترافیک و همکاری متقابل پلیس راهور و شهرداری ورامین شد

طی این دیدار و گفتگویی ضمن تاکید بر لزوم همکاری متقابل شهرداری ورامین و پلیس راهور ، روان سازی ترافیک و اصلاح معابر خیابان های اصلی شهر را از اقدامات اساسی و اولویت های برنامه خویش جهت اصلاح بار ترافیک شهر اعلام نمودند.