شهرداری ورامین » تاکید علیرضا مومنی شهردار ورامین بر شتاب بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان تاکید علیرضا مومنی شهردار ورامین بر شتاب بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان – شهرداری ورامین
تاکید علیرضا مومنی شهردار ورامین بر شتاب بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان
۱۹ بهمن ۱۴۰۰
نسخه چاپی
تاکید علیرضا مومنی شهردار ورامین بر شتاب بیشتر در خدمت رسانی به شهروندان

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین دومین جلسه شورای معاونین با حضور مهندس علیرضا مومنی شهردار ورامین ، مدیران و معاونین شهردار ورامین برگزار شد. در ابتدای جلسه شهردار ورامین گفت: اختیارات خاص به مناطق داده می شود تا تکریم ارباب رجوع به نحو احسن و شایسته تر انجام شود. کار کارشناسی و جهادی از اهداف راهبردی توسعه شهر ورامین در این دوره از مدیریت شهری است.

در این نشست موضوعاتی نظیر اعطای اختیارات ویژه به مدیران مناطق در خدمات رسانی شایسته به شهروندان ، تکریم ارباب رجوع تلاش جهادی و شبانه روزی در خدمات رسانی شهری ، کنترل و نظارت مستمر در پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ، تسریع پرونده های مطرح شده در کمیسیون ماده صد ، نظم و ساماندهی اداری ، بهبود و ساماندهی سد معابر عمومی ، بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت ارائه خدمات شهری و بررسی عملکرد حوزه های مختلف شهری مورد بحث و تبادل نظر شورای معاونین شهرداری ورامین قرار گرفت.