شهرداری ورامین » تحول در بوستان محله ای خیابان طالقانی تحول در بوستان محله ای خیابان طالقانی – شهرداری ورامین
تحول در بوستان محله ای خیابان طالقانی
۲۶ آذر ۱۴۰۱
نسخه چاپی
تحول در بوستان محله ای خیابان طالقانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ،با پیگیری محمد وصال پور رئیس شورای اسلامی شهر ورامین و دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین پارک و بوستان محله ای خیابان طالقانی ورامین متحول شد.

در همین راستا ،نصب نیمکت های جدید بهبود وضعیت فضای سبز ترمیم و بازسازی وسایل ورزشی و سرگرمی در راستای زیباسازی منظر و مبلمان شهری در این پارک انجام شده است.