اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، جداول زیر گذر خیابان طالقانی توسط نیروهای ناحیه چهار ، ترمیم، شستشو و رنگ امیزی شد.

photo_2016-04-27_07-41-51 photo_2016-04-27_07-41-55