(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ترمیم، شستشو و رنگ آمیزی جداول خیابان زیر گذر طالقانی
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، جداول زیر گذر خیابان طالقانی توسط نیروهای ناحیه چهار ، ترمیم، شستشو و رنگ امیزی شد.

photo_2016-04-27_07-41-51 photo_2016-04-27_07-41-55