شهرداری ورامین » ترمیم و مرمت روکش آسفالت و جداول محله لر آباد خیرآباد و خیابان ورامین به تهران ترمیم و مرمت روکش آسفالت و جداول محله لر آباد خیرآباد و خیابان ورامین به تهران – شهرداری ورامین
ترمیم و مرمت روکش آسفالت و جداول محله لر آباد خیرآباد و خیابان ورامین به تهران
۱۹ شهریور ۱۳۹۴
نسخه چاپی
ترمیم و مرمت روکش آسفالت و جداول محله لر آباد خیرآباد و خیابان ورامین به تهران

سرپرست منطقه دو شهرداری ورامین از مرمت و روکش آسفالت و جداول محله لرآباد و خیابان اصلی ورامین به تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو “مهندس کوروش میرزائی” گفت:ترمیم آسفالت خیابان های اصلی و فرعی در دستور کار این منطقه می باشد.

میرزایی با قدر دانی از زحمات مهندس حیدریان شهردار ورامین با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال جاری همه نواقص موجود از جمله آبگرفتگی در برخی محله ها و برطرف کردن آن از اهداف اصلی و کارهای مهم می باشد،اظهار داشت:در آینده ای نزدیک برنامه ای را برای مهار آب هایی که توسط برخی منازل به بیرون هدایت می شود داریم که منبعد شاهد آلودگی های احتمالی نداشته باشیم.

ogls