(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
تعمیر و بازسازی تجهیزات برخی از پارک های سطح شهر و نصب تابلوی کمربندی شهدای پرواز
تعمیر  و بازسازی تجهیزات برخی از  پارک های سطح شهر و نصب تابلوی کمربندی شهدای پرواز
۰۲ خرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
تعمیر و بازسازی تجهیزات برخی از پارک های سطح شهر و نصب تابلوی کمربندی شهدای پرواز
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،تعمیر و بازسازی تجهیزات تفریحی پارک های خیابان شهید رجایی و ابتدای بلوار شهید قدوسی توسط واحد زیباسازی انجام شد. در ادامه این خدمات ، تابلوی کمربندی شهدای پرواز واقع در میدان بسیج نیز از مکانهایی بود که نصب گردید.

photo_2016-05-07_00-06-40 photo_2016-05-07_00-06-44