آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری  پارک خانواده
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده
محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری ورامین از تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری ورامین از تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده خبرداد

میرزایی افزود :تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری و حفره ۲حلقه چاه در پارک خانواده صورت پذیرفته و این روند در تمام پارکهای دیگر قابل اجرا میباشد