(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری  پارک خانواده
۰۷ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده
محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری ورامین از تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین محسن میرزایی مسئول واحد فضای سبز شهرداری ورامین از تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری پارک خانواده خبرداد

میرزایی افزود :تعمیر و بازسازی سرویس های آبخوری و حفره ۲حلقه چاه در پارک خانواده صورت پذیرفته و این روند در تمام پارکهای دیگر قابل اجرا میباشد