شهرداری ورامین » تغییرجهات خيابان های شهدا و ١٥ خرداد ورامین تغییرجهات خيابان های شهدا و ١٥ خرداد ورامین – شهرداری ورامین
تغییرجهات خيابان های شهدا و ١٥ خرداد ورامین
۱۲ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تغییرجهات خيابان های شهدا و ١٥ خرداد ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین ، شهردار ورامین گفت :روز چهارشنبه طرح تغيير جهات خيابان هاي شهدا و ١٥ خرداد در جلسه شوراي ترافيك مطرح و با كليات آن موافقت شد.، و طرح تغيير جهات معابر  شهر از أواخر سال ٩٤ جهت روان سازي تردد خودروها و دسترسي شهروندان به وسائل حمل و نقل عمومي و مراكز أصلي شهر در دستور كار شهرداري ورامين قرار گرفت.

حیدریان افزود: براساس مطالعات ميداني انجام شده توسط مشاوران و مهندسين اين طرح خيابان هاي شهدا و ١٥ خرداد از غرب به شرق و خيابان شهيد بهشتي از شرق به غرب تغيير جهات مي دهند.
شهردار ورامین گفت در جلسه شوراي ترافيك که با حضور فرماندار و حضور پليس راهور و ساير عوامل مرتبط تشكيل و با كليات طرح تغيير مسير هاي ياد شده موافقت شد.
محمد رضا يوسفي طي دستوري خواستار اجراي  طرح تغيير جهات خيابان هاي شهدا و ١٥ خرداد پس از يك هفته بررسي توسط پليس راهور و كارشناسان ترافيك براي اجراي اين طرح شد.
مهندس علي حيدريان شهردار ورامين نيز در اين جلسه اظهار داشت: طرح تغيير جهات معابر ورامين بمدت دو هفته اجرا شده كه پس از موفقيت و اعلام رضايت شهروندان اين طرح بصورت دائم انجام خواهد شد.
شهردار ورامين اظهار داشت:در هيچ جاي دنيا نمي توان سراغ داشت كه براي ورود به شهر اول از حاشيه آن شهر وارد شد و همين مشكل باعث شد تا همكاران ما در حوزه ترافيك با بررسي ها و كارشناسي هاي بيشتر در رفع اين مهم بر آمده و در صدد رفع آن اقدام نمايند.
حيدريان طرح تغيير جهات معابر در شهر ورامين را خواسته به حق شهروندان ذكر كرد و افزود: در مراودات و ديدارهاي مردمي كه با شهروندان داشتم همگي خواستار اجراي اين طرح براي دسترسي آسانتر به مراكز اصلي شهر بودند كه  اميدوارم با همكاري همه عوامل اين مهم اجرا گردد.
گفتني است طرح تعيير جهات معابر از خيابان هاي شهدا و ١٥ خرداد از أواخر سال ٩٤ به دستور شهردار در برنامه هاي مطالعاتي و كارشناسي مهندسين و مشاوران ترافيك قرار گرفت كه با تاييد شوراي اسلامي شهر و كميته ترافيك شهرستان ورامين به زودي به مرحله اجرا در مي آيد.