شهرداری ورامین » تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “ تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “ – شهرداری ورامین
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “
۲۹ مهر ۱۳۹۹
نسخه چاپی
تقدیر از شهردار ورامین به عنوان “ خیر امنیت ساز برتر “

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران سرتیپ دوم ستاد کیومرث عزیزی از حسین دهقان شهردار ورامین به عنوان ” خیر امنیت ساز برتر سال ۱۳۹۸ “ تقدیر و قدردانی به عمل آورد.