آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
صبح روز یکشنبه طی نشستی جناب سرهنگ اصغری فرمانده سپاه از شهردار ورامین بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری در سطح شهرتقدیر نمود

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صبح روز یکشنبه طی نشستی جناب سرهنگ اصغری فرمانده سپاه از شهردار ورامین بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری در سطح شهرتقدیر نمود

سرهنگ اصغری فرمانده سپاه گفتند :باتوجه به اینکه شما از رزمندگان دفاع مقدس میباشید و از روحیه بسیجی وجهادی برخوردارهستید برخود لازم دانستم  بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری از شما تشکرکنم

دهقان شهردار ورامین افزود همیشه تمام کارهای بزرگ کشور با روحیه جهادی وبسیجی انجام شده است و شهرداری هم به این روحیه وجهادی کارکردن افتخار میکند