اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
۱۵ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
تقدیر فرمانده سپاه از شهردار ورامین
صبح روز یکشنبه طی نشستی جناب سرهنگ اصغری فرمانده سپاه از شهردار ورامین بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری در سطح شهرتقدیر نمود

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صبح روز یکشنبه طی نشستی جناب سرهنگ اصغری فرمانده سپاه از شهردار ورامین بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری در سطح شهرتقدیر نمود

سرهنگ اصغری فرمانده سپاه گفتند :باتوجه به اینکه شما از رزمندگان دفاع مقدس میباشید و از روحیه بسیجی وجهادی برخوردارهستید برخود لازم دانستم  بخاطر اجرای طرح جهادی خدمات شهری از شما تشکرکنم

دهقان شهردار ورامین افزود همیشه تمام کارهای بزرگ کشور با روحیه جهادی وبسیجی انجام شده است و شهرداری هم به این روحیه وجهادی کارکردن افتخار میکند