اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان شهید محمودی (دادگاه سابق)
بازدید سرزده شهردار ورامین از سازمان آتش نشانی
بازدید سرزده شهردار ورامین از اداره فضای سبز و نیروهای خدمات شهری
شهردار ورامین : شهری پویا و شاداب از اهداف مدیریت شهری است
برگزاری مراسم ترحیم علی خورشید سوار از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ورامین
تماس با ما
تماس با ما

نسخه چاپی
تماس با ما
ورامین ، خیابان شهید بهشتی ، شهرداری مرکز وزامین ، شماره تماس: کد:۰۲۱ شماره تلفن : ۳۲۴۲۵۲۵-۷ کد پستی : ۳۳۷۱۸۱۳۴۱۵

ورامین ، خیابان شهید بهشتی ، شهرداری مرکز وزامین ، شماره تماس:

کد:۰۲۱

شماره تلفن : ۳۲۴۲۵۲۵-۷

کد پستی : ۳۳۷۱۸۱۳۴۱۵