شهرداری ورامین » توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین درخصوص شنادر استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین درخصوص شنادر استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب – شهرداری ورامین
توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین درخصوص شنادر استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب
۲۷ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
توصیه های ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین درخصوص شنادر استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین از توصیه های ایمنی درخصوص شنادر استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب خبر داد

با فرارسیدن فصل گرما افراد زیادی به سمت شنا به خصوص در استخر های رو باز کشاورزی و کانال های آب روی می آورند
دهیاری ها و سازمان های مربوطه باید در اطراف و حریم همه استخر ها و اماکن تغذیه آب کشاورزی تابلو های ( شنا ممنوع ) و ( خطر غرق شدگی ) را نصب نمایند
اطراف تمامی استخر های کشاورزی باید به صورت مناسب فنس کشیده شود و تابلو های ( شنا ممنوع) و ( خطر غرق شدگی ) نصب شود
از شیرجه زدن در مناطقی که شناختی نسبت به آن ندارید خودداری کنید
به پشتوانه وسایل کمکی مانند تیوپ و غیره……وارد آب نشوید چون هر لحظه ممکن است این وسایل دچار نقص شوند
هیچ گاه به پشتوانه دیگر افراد که آشنایی با فنون نجات غریق ندارند وارد آب نشوید
در صورت مشاهده غریق به هیچ عنوان برای کمک وارد آب نشوید در ابتدا نیرو های امدادی را فراخوانی کنید سپس با پرتاب چوب ،طناب ،به غریق کمک کنید
کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ورامین افزود: باتوجه به فرارسیدن فصل گرما وتابستان از شهروندان فهیم ورامین تقاضا داریم که نکات ایمنی را جدی بگیرند