شهرداری ورامین » توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری – شهرداری ورامین
توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
توصیه ها و هشدارهای ایمنی سازمان آتش نشانی ورامین در خصوصانبار هاو شیوه های انبارداری

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  بهنام کرمانی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از توصیه ها و هشدارهای ایمنی در خصوص انبارها و شیوه های انبارداری خبر داد
۱-کلیه کارکنان انبارها باید آموزش آتش نشانی و ایمنی و طرز کار با وسایل اطفایی را فرا گیرند
۲-تابلو استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقآ ممنوع نصب و اجرای آن الزامی است
۳-استفاده از دستگاههای حرارتی شعله عریان در داخل انبارها ممنوع میباشد
۴-سیستم سیم کشی برق انبارها باید تو کار و از داخل لوله های مخصوص انجام گیرد و اتصالات و کلیه کلید ها و پریز ها و روشنایی ها از نوع ضد جرقه و ضد انفجار انتخاب شود
۵-جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید شیشه ها و پنجره ها و نور گیرهای انبار باید از نوع مات انتخاب شود و یا رنگ آمیزی شود
۶-در انبار باید متناسب با حجم محیط دستگاههای هواکش از نوع ضد جرقه و انفجار نصب گردد
۷-ارتفاع کالا در انبارها به هر شکلی انبار چینی نباید بیش از ۴/۵ متر باشد بطور کلی فاصله بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطه کالاهای چیده شده نباید کمتر از یک متر باشد

 کرمانی افزود :امیدواریم شهروندان عزیز بارعایت نکات ایمنی و جدی گرفتن توصیه ها از گزند حوادث در امان باشند