اجرای عملیات لکه گیری آسفالت معابر در منطقه خیرآباد
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی مناقصه عمومی ))
(( آگهی تجدید مناقصه عمومی ))
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، این اقدام که برای غنی سازی برنامه های تابستان است توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در مدارس سطح شهر انجام می شود .