(( آگهي مناقصه عمومي ))
(( آگهي مناقصه عمومي ))
ادامه پروژه عملیات عمرانی زیر سازی ، بتن ریزی و دیوار چینی زیر گذر راه آهن باغ صالح
ادامه پروژه تجهیز و نوسازی پارک و شهربازی شهدای پانزده خرداد
دیدار صمیمانه حسین دهقان شهردار ورامین با ریاست جدید دادگستری
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
ثبت نام کلاس های خانه فرهنگ شهرداری ورامین آغاز شد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، این اقدام که برای غنی سازی برنامه های تابستان است توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در مدارس سطح شهر انجام می شود .