شهرداری ورامین » جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه – شهرداری ورامین
جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
نسخه چاپی
جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ،صادق عباسی معاون فنی وعمرانی شهرداری از جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه خبرداد.

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امور عمرانی جدولگذاری شهرک مدرس خیابان ولایت فقیه در دست اقدام این معاونت قرار دارد.

وی افزود: معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی پروژه های عمرانی خواهیم بود

عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیری وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم.